Category : BigData / BI

ID-100206739

Analytics as a ServiceのCool Vendor BeyondCore

2012年のガートナー Cool Vendors in Bu…

ID-100100790

投資家達が列を作るビッグデータ分析専門ベンダー Opera Solutions

同社は「ビッグデータ」の分析を専門とする企業で、今回の行われ…

ID-100120985